CITY SPORTS do một nhóm các chuyên gia về Bóng Rổ thành lập ở Hà Nội năm 2005 với niềm tin: Cao Lớn Hơn – Bay Xa Hơn.

Thông qua các kỹ thuật Bóng Rổ, CITY SPORTS khuyến khích tinh thần đồng đội, sự say mê lối chơi đẹp, qua đó nuôi dưỡng các ý tưởng về sự phát triển của bản thân, khích lệ các bé vươn tới cuộc sống thể thao lành mạnh và hình thành phẩm chất tốt nơi bé yêu của bạn.

Hotline: 0902. 196. 922